§ În memoria GALINA BOTNARI

În memoria GALINA BOTNARI

Cu nesfârșită durere în suflet, anunțăm că la 23 aprilie 2018, la vârsta de 53 de ani, a încetat din viaţă distinsa profesoară a Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, GALINA BOTNARI.

Născută la 18 februarie 1965, în satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni, absolvă Facultatea de Istorie și Pedagogie a Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău în 1988, activitatea didactică fiind încununată cu obținerea gradului didactic I. Din 2005, doamna Botnari Galina activează în calitate de profesor de istorie în cadrul Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi. Competenţa profesională a doamnei Botnari Galina derivă din rolurile pe care și le-a asumat în cadrul organizării şi desfăşurării procesului instructiv-educativ: șef de catedră în 2006-2011, apoi director – adjunct în perioada 2011 – 2016. Munca plină de dăruire a doamnei Galina Botnari a determinat decisiv rezultatele de excepție, obținute de elevii noștri la diverse concursuri municipale și republicane de istorie. Măiestria şi tactul pedagogic ale dnei Galina Botnari au fost menţionate prin diplome de excepţie din partea administraţiei liceului, DÎTSB, Ministerului Educației al Republicii Moldova. 
Gândul nostru pios se îndreaptă spre omagierea și recunoașterea personalității omului de la catedră, care a marcat un moment important în istoria Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți, contribuind la cristalizarea prestigiului școlii și a disciplinei pe care o aducea în fiecare zi în fața discipolilor săi. 
In activitatea desfășurată, Doamna Galina Botnari a manifestat un deosebit simț al colaborării și o exigență deosebită, însoțite de o modestie și discreție cu totul excepționale. Toata formația sa profesională și umană a stat sub semnul performanței. 
Elevii LTRIC sunt alături de îndoliata familie Botnari şi exprimă sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune.
Dumnezeu să o odihnească în pace

Comments

Cmentariile sunt închise