Cetăţenii moldoveni cu statut de şomer, inclusiv reveniţi de peste hotare, totuși vor beneficia, pe perioada stării de urgenţă, de ajutor de şomaj în cuantum de 2775 lei

Persoanele cu statut de şomer, inclusiv cetăţenii moldoveni reveniţi de peste hotare, vor beneficia, pe perioada stării de urgenţă, de ajutor de şomaj în cuantum de 2775 lei. 

O decizie în acest sens a fost luată, în data de 10 aprilie, de către Comisia pentru situaţii excepţionale. Prin derogare de la prevederile Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, Comisia a dispus ca, în perioada stării de urgenţă, persoanele înregistrate cu statut de şomer la una dintre subdiviziunile teritoriale de ocupare a forţei de muncă, inclusiv cele revenite de peste hotare, să beneficieze lunar de ajutor de şomaj în cuantum de 2775 lei.

Dreptul la ajutorul de şomaj se stabileşte de către subdiviziunile teritoriale de ocupare a forţei de muncă în baza cererii electronice de acordare a ajutorului de şomaj depuse de către solicitant. Totodată, cuantumul minim al ajutorului pentru toţi şomerii beneficiari de ajutor de şomaj aflaţi în plată, va constitui 2775 de lei.

Diferenţa va fi finanţată din bugetul de stat şi nu se ia în considerare la stabilirea altor prestaţii de asigurări sociale. Perioada de beneficiere de ajutor de şomaj nu se include în stagiul de cotizare.

Ajutorul de şomaj se va calcula de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se va plăti lunar conform listelor electronice, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi, prin cerere, de către beneficiari, care vor încheia un contract în acest sens. Se prevede că persoanele, care şi-au pierdut locul de muncă drept consecinţă a stării de urgenţă, la înregistrarea cu statut de şomer la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi solicitarea ajutorului de şomaj nu sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

În acelaşi timp, persoanele, care nu confirmă un stagiu de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni, inclusiv persoanele revenite de peste hotarele Moldovei, până la înregistrarea cu statut de şomer, sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

De menţionat că măsuri similare de susţinere a businessului erau incluse într-o lege separată aprobată de guvern, care şi-a asumat răspundere în faţa parlamentului. Totuşi, ieri, Curtea Constituțională a anulat proiectul de lege. Acum, aceleași măsuri de susţinere sunt aplicate prin decizia Comisiei pentru situații excepţionale și vor intra în vigoare din 10 aprilie.

Sursa: InfoMarket

ajutor de şomajcetăţenii moldovenireveniţistarea de urgenţăstatut de şomer