Potrivit auditului, în 2019, Ministerul de Externe a înregistrat cheltuieli efective pentru achitarea contractelor de închiriere a spațiilor administrative și a locuințelor de serviciu în sumă de 101,4 millioane de lei, față de 112,1 milioane de lei, alocații planificate.

Pentru închirierea spațiilor administrative revin circa 36,8 milioane de lei. Cele mai semnificative cheltuieli s-au referit la opt misiuni diplomatice și oficii consulare.

Conform statelor de personal, pentru 44 de misiuni diplomatice și oficii consulare au fost aprobate 244 de unități de personal, dintre care trei instituții nu sunt funcționale (9 unități).

Totodată, cu acordul MAEIE au fost încheiate 124 de contracte de prestări de servicii cu persoane fizice.

Din aceștia, 26 sunt membrii familiilor diplomaților și angajaților instituțiilor serviciului diplomatic, care conform cadrului legal, concomitent au beneficiat și de indemnizații lunare.

În rezultat au fost înregistrate cheltuieli efective în sumă de 19,6 milioane de lei, „context care evidențiază lipsa unor reglementări exhaustive privind fundamentarea necesităților pentru încheierea contractelor cu persoane fizice”, spun auditorii.