Guvernarea Dodon&Chicu a decis SĂ TAIE din salariile învățătorilor în plină pandemie

„Ministerul Educație a informat managerii instituțiilor de învățământ ca la salariile pentru luna martie să fie tăiate toate sporurile, adică acele procente pentru calitate”, scrie un învățător din UTAG.

Aceste sporuri variază de la caz la caz, dar însemnau de la 5 până la 20 % din salariul de bază, iar la unii profesori ajungeau să însemne in jur de 1000 de lei. Ok! Acel spor era dedicat în special activităților extrașcolare, folosirea TIC la ore sau participarea la diferite proiecte și concursuri. Am înțeles, nu-l merităm domn’le, ca doar noi stăm acasă.

Dar eu am o curiozitate, cine îmi plătește mie lumina pentru faptul că calculatorul consumă curent? sau cine îmi achită internetul mie? Pe mine, spre exemplu, bateria de la telefon mă ținea două zile, dar de când cu predarea la distanță, îl încarc de 3 ori pe zi. De asemenea, eu nu am internet fix, folosesc un modem de wi-fi de la Unite, care, pentru 200 de lei lunar, îmi dădeau 65 de gb. În 3 ani de când am acest abonament, singură dată când am consumat tot traficul a fost lună martie, adică lună în care am făcut ore pe Zoom, am verificat teme pentru acasă pe Viber, Whatsapp și Messenger. Asta nu se pune, așa-i? Dacă mă gândesc că după această carantină vederea profesorilor o sa scadă substanțial, atunci cine ne plătește nouă sănătatea?

Mai mult, deja unele instituții bugetare acuză lipsa de lichidități și întâmpină dificultăți la achitarea salariilor, iar de cei 700 de lei pentru pensionari de Paști nu se aude nimic. Acest lucru se întâmplă la doar 4 luni de la începutul anului bugetar, iar în condițiile în care bugetul RM, adoptat pentru anul 2020 are deficit de 7 mld și veniturile planificate vor scădea mult ca urmare a încetării activităților economice pe perioada carantinei, s-ar putea să ne trezim pe la sfârșitul verii că guvernul nu are bani de salarii și pensii.

În schimb, aleșii poporului, cheltuie 4 mln de lei pentru reparația Complexului Memoria “Eternitatea” și cumpără covoare la Ministerul Finanțelor sau mașini de 600 de mii de lei pe la Consiliile Raionale.

Ștefan Bejan / Facebook.com

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
DISPOZIȚIA nr. 8 din 28 martie 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

1. Se împuternicesc, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, în perioada stării de urgență, conducătorii unităților din sectorul bugetar, cu dreptul:
1.1. de a stabili durata concediilor anuale ale salariaților;
1.2. de a rechema salariații din concediul anual de odihnă/neplătit/ de studii;
1.3. de a repartiza prin ordin/dispoziție timpul de muncă în cadrul săptămânii, cu asigurarea ținerii evidenței timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat;
1.4. de a atribui angajaților exercitarea unor activități/atribuții de prevenire și combatere a răspândirii infecției COVID-19, neindicate în funcțiile și atribuțiile entității.
2. În perioada stării de urgență se sistează internările programate în instituțiile medico-sanitare indiferent de forma juridică de proprietate și organizare.
3. Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de intervenție al Guvernului, suma de 19,5 mil. lei, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea respiratoarelor prin intermediul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, în scopul prevenirii și combaterii răspândirii infecției COVID-19.
4. Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665/2016, pe durata stării de urgență, se permite Ministerului Afacerilor Interne, achiziționarea, utilizând procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a produselor antiseptice și a echipamentelor de protecție individuală (mănuși, măști, ecrane de protecție, combinezoane de protecție), necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecției COVID-19, în sumă de pînă la 1 mil.lei inclusiv, fără taxa pe valoarea adăugată, estimate pentru numărul de efectiv.
5. În legătură cu declararea zilelor de 30 martie – 03 aprilie 2020 zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada respectivă:
5.1. solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);
5.2. sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator;
5.3. vor activa, la decizia angajatorului la domiciliu, în scopul asigurării activității stringente a unității;
5.4. vor asigura activitățile de calculare a salariilor pentru luna martie;
5.5. vor asigura funcționarea sistemului trezorerial (evidența încasărilor și executarea plăților prioritare/urgente).
6. Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile prezente la lucru.
7. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, acțiunea art. 21 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice.
8. Se împuternicește Directorul Serviciului Vamal, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare, în perioada stării de urgență, cu dreptul de a stabili prin act administrativ intern, pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova, a regimului de muncă de 24 ore, urmate de 72 ore de repaus.

9. Prin derogare de la art. 16 din Legea 174/2017 cu privire la energetică, art. 9 din Legea 107/2016 cu privire la energia electrică, art. 9 din Legea 108/2016 cu privire la gazele naturale, pe durata stării de urgență, ședințele Consiliului de administrație al ANRE nu se vor desfășura public, însă cu posibilitatea depunerii în scris a propunerilor persoanelor interesate pe durata consultării publice.
10. Prin derogare de la art. 6 din Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, valabilitatea autorizațiilor de electrician autorizat, autorizațiilor cu privire la laboratoarele electrotehnice și taloanelor de autorizare la grupa de securitate electrică, care au expirat sau urmează să expire în perioada stării de urgență, se prelungesc pînă la expirarea stării de urgență.

Ștefan Bejan / Facebook.com

Sursa timpul.md

Citește și

Comentariile sunt închise

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. AcceptăAflă mai multe

Hide picture